Aktuality - Obec Pstruží

 

Kalendář akcí

Po

Út

St

Čt

So

Ne

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

 

 

<<     Červenec 2020     >>

Doporučené odkazy

Aktuality

Otevření polyfunkčního domu

2. května 2011, 15.17

Dne 1. 5. 2011 v 10 hodin proběhlo otevření polyfunkčního domu. Po slavnostním záhájení představil starosta obce pan ing. Milan Vaněk přítomným občanům autora projektu pana ing. J. Dluhoše, pracovnici informačního centra paní Irenu Kočí a poděkoval bývalému starostovi panu ing. Krautovi, který je otcem myšlenky výstavby tohoto domu. Zároveň byla tady otevřena i cukrárna Aloise Buchtičky, která nabízí dobrou kávu a domací zákusky.Všichni přítomní si pak celý dům prohlédli.

Číst více

 


 

Usnesení - dražba nemovitostí

26. dubna 2011, 14.26

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

26.04.2011

Svěšeno:

25.05.2011

Číst více

 


 

Zájezd

19. dubna 2011, 15.49

                                                                                                                                                        

                                                       Zájezd

Obecní úřad Pstruží pořádá 14.5. 2011 zájezd do Polska na nákup květin. Odjezd je v 5 hod. od OÚ, příjezd mezi 16. - 17. hod. Cena zájezdu je 200,- Kč. Informace, přihlášky a platby u paní Kočí v infocentru nebo na tel. čísle 552 321 091 od 15.do17. hodin.

Číst více

 


 

Nabídka pronájmu obecního bytu

19. dubna 2011, 09.25

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

19.04.2011

Svěšeno:

21.05.2011

Číst více

 


 

Velikonoční turnaje

14. dubna 2011, 20.47

Číst více

 


 

Zápis dětí do MŠ

11. dubna 2011, 17.45

                                  

Zápis dětí

do mateřské školy Pstruží pro rok 2011 / 2012

Zápis proběhne  v úterý 26.4. 2011 od 8 – 16 hod. v budově Základní školy..

Kritéria pro přijímaní dětí k předškolnímu vzdělávání  v mateřské škole

Ředitelka mateřské školy od 1. ledna 2011 stanovuje následující kritéria pro školní rok 2011/2012, podle kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole ve správním řízení § 165 odst. 2, písm.b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání – dále jen školský zákon.

1)    Dosažení věku dítěte 6 let v období od 1. září do 31. srpna následujícího kalendářního roku s trvalým pobytem v obci Pstruží (podle § 34 odst. 4 školského zákona se k předškolnímu vzdělávání přednostně přijímají děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky – předložení průkazu totožnosti )

2)    Trvalý pobyt dítěte i rodičů v obci Pstruží

(Podle § 34 odst. 4 školského zákona je obec povinna zajistit zařazení dítěte do jiné MŠ, pokud nelze dítě ve věku odpovídajícímu poslednímu roku před zahájením povinné školní docházky přijmout z kapacitních důvodů. Obce proto  budou samozřejmě trvat na tom, aby přednostně byly přijímány k předškolnímu vzdělávání děti s trvalým pobytem v obci)

3)    Zaměstnanost rodičů

(Přednost při přijímání budou mít děti rodičů, kteří jsou zaměstnání – možnost vyžádání potvrzení o zaměstnání )

4)    Délka docházky do mateřské školy

(Přednost při přijímání budou mít děti s celoroční a s celoměsíční docházkou před dětmi, které podle žádosti zákonných zástupců mají docházet do MŠ pouze část školního roku nebo je jejich délka docházky omezena  na dobu nejvýše 5 kalendářních dnů v kalendářním měsíci, nebo 4 hod. denně.)

Doplňující kritéria pro rozhodování o přijetí

1.Při přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání je potřeba dodržet podmínky stanovené    zvláštním právním předpisem ( § 50 zákona 258/2000 Sb., )

2. Přednostně jsou posuzovány žádosti podané ke dni zápisu. Ostatní žádosti jsou posuzovány individuálně.

3.  Žádosti před termínem zápisu, budou posuzovány jako podané v den zápisu.

4.V případě volné kapacity mohou být výjimečně  přijaty i děti z cizích obcí.

 

Zápis dětí do mateřských škol se řídí těmito zásadami :

  1. K zápisu je nutná řádně vyplněná žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání, OP a rodný list dítěte. Potvrzení o zaměstnání předloží zákonní zástupci dětí, které nejsou předškolní. Formulář si mohou rodiče ( zák. zástupci ) vyzvednout v ředitelně školy nebo na obecním úřadě ( každý všední den od 8.00 – do 14.00 hod. ), nebo vyplnit v době zápisu.
  2. Rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí dítěte do MŠ vydá ředitelka MŠ v souladu se správním řádem ve správní lhůtě je zašle či předá osobně rodičům.
  3. K předškolnímu vzdělávání se přednostně přijímají děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky a lze přijmout pouze řádně očkované děti ( dle z.č.561/2004Sb.,), dále dle kritérií,  kde je zohledňován věk dítěte, trvalé bydliště,zaměstnanost rodičů, případně do MŠ již dochází starší sourozenec, opakované podání přihlášky, délka a počet dnů docházky dítěte.

4.      Na umístění dítěte do mateřské školy, pokud není v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, není právní nárok

.

Těšíme se na vás i vaše děti.

Ředitelka Základní školy Mgr.Radmila Závodná

Kontakt: 558 677 121, 732552 117

 

Číst více

 


 

Velikonoční jarmark

11. dubna 2011, 17.31

 

Velikonoční  jarmark

    S jarem a pěkným počasím k nám spěchají svátky jara – Velikonoce. Proto jsme spolu se ZŠ Pstruží uspořádali 8.4. 2011 Velikonoční jarmark. V tělocvičně školy byly připraveny ukázky velikonočních tradic. Po vystoupení dětí a utopení zimy – Mařeny si všichni mohli vyzkoušet malovat kraslice tradiční voskovou metodou (paní Lapčíková ), zdobit perníky (paní Pečenková), uplést tatar (pan Pečenka)a vytvořit krásnou jarní dekoraci z přírodních materiálů (paní Kokešová). Součástí byl i prodej výrobků dětí. Pro dobrou náladu se dospělí mohli občerstvit medovinou a kávou, pro ty mladší byly připraveny zákusky a jiné dobroty. K dobré náladě nám hrál DJ Dan  Novotný. Všichni se dobře bavili a užili si báječné jarní odpoledne.

Číst více

 


 

Kulturní a společenské akce obce Pstruží v roce 2011

23. března 2011, 11.41

Číst více

 


 

Informace ČSÚ k SLBD - změna sčítačího komisaře

21. března 2011, 10.27

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

21.03.2011

Svěšeno:

19.04.2011

Číst více

 


 

VZP informuje

18. března 2011, 12.51

Číst více

 


 

Strana výpisu

... 63 ...

 

Dnes je Čtvrtek 2. července 2020

Svátek má Patricie

 

Čtvrtek 02.07.

Vaše dotazy zodpovíme na adrese

27 °C

14 °C

Pátek 03.07.

Vaše dotazy zodpovíme na adrese

25 °C

12 °C

Mapa srážek

Mapa oblačnosti

 

Mapy znečištění ovzduší

Prašný aerosol PM10

 

Ke čtení dokumentů

Acrobat Reader

(soubory s příponou PDF)

MS Word Viewer

(soubory s příponou DOC)

MS Excel Viewer

(soubory s příponou XLS)

Ostatní

Novinky pomocí RSS

Čtěte aktuální články pomocí RSS.

Novinky e-mailem

Dostávejte nejnovější články z obce přímo do e-mailu.