TOP nejčtenější články - Obec Pstruží

 

Kalendář akcí

Po

Út

St

Čt

So

Ne

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

<<     Prosinec 2017     >>

Doporučené odkazy

Geoportal - Pstruží

         Geoportál - Pstruží

 

 http://poruchy.smvak.cz/Smvak/poruchy.aspx?sekce=poruchy

 

                   ZŠ a MŠ PSTRUŽÍ

 

knihovna 

Knihovna Pstruží

 

 Aktuality z Beskyd

 

Dobrovolní hasiči Pstruží

 

Moravskoslezský kraj

 

 

www.cosas.cz

www.cosas.cz


   

 

TOP nejčtenější články

Podzimní prodej kuřic

5. září 2017, 11.12

 

Schválený závěrečný účet Obce Pstruží za rok 2016

Úřední deska Dokument je umístěn na úřední desce.

Vyvěšeno:

01.07.2017

Vyvěšeno do:

neurčito - stálý dokument

1. července 2017, 14.20 | Schváleno zastupitelstvem obce Pstruží dne 14.6.2017

 

Usnesení č.13 z veřejného zasedání OZ

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

21.06.2017

Svěšeno:

21.07.2017

21. června 2017, 08.51

 

Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie

21. června 2017, 11.20

 

Den obce Pstruží 19.srpna 2017 od 14:00 hodin areál Dubina

13. července 2017, 07.29

 

Rozpočtové opatření č.2 Zájmové sdružení Frýdlansko-Beskydy

Úřední deska Dokument je umístěn na úřední desce.

Vyvěšeno:

26.06.2017

Vyvěšeno do:

neurčito - stálý dokument

26. června 2017, 14.06

 

Závěrečný účet roku 2016 Zájmové sdružení Frýdlansko-Beskydy

Úřední deska Dokument je umístěn na úřední desce.

Vyvěšeno:

26.06.2017

Vyvěšeno do:

26.06.2018

26. června 2017, 14.00

 

Zápis z 35.zasedání rady obce

29. června 2017, 14.19

 

Uzávěrka příjmu žádosti o změnu územního plánu

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

20.09.2017

Svěšeno:

20.10.2017

20. září 2017, 11.50

 

Změna úředních hodin

10. července 2017, 11.09

 

Letní kino na Pstruží - Špunti na vodě 26.srpna 2017 terasa restaurace Vlčárna

31. července 2017, 14.42

 

Zápis z 36.zasedání rady obce

31. července 2017, 14.41

 

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce-Středisko soc.služeb

Úřední deska Dokument je umístěn na úřední desce.

Vyvěšeno:

07.07.2017

Vyvěšeno do:

neurčito - stálý dokument

7. července 2017, 09.45

 

Knihovna a informační centrum Pstruží bude ve dnech 7.7 a 11.7, 25.7. - 11.8.2017 zavřeno

30. června 2017, 15.52 | Ve dnech 7.7 a 11.7, 25.7. - 11.8.2017 bude knihovna z důvodu dovolené zavřená.
Během této doby můžete kdykoliv navštívit knihobudku, kde najdete velkou porci knih volně k dispozici!

 

VV - OOP - Stanovení přechodné úpravy provozu - Úprava ulice Hlavní u železničního přejezdu - 2. etapa

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

22.08.2017

Svěšeno:

21.09.2017

22. srpna 2017, 14.01

 

Obec Pstruží podporuje Kotlíkové dotace

31. července 2017, 14.45 | Zastupitelstvo obce Pstruží schválilo příspěvek z rozpočtu obce občanům,kteří využíjí dotaci z programu Moravskoslezského kraje tzv.Kotlíkové dotace a dotace jim bude přiznáná v roce 2017(2016).O příspěvek ve výši 5 % z poskytnuté dotace EU,si mohou občané požádat na obecním úřadě.

 

TENIS PSTRUŽÍ PÁRTY 22.července 2017 od 8:30 hodin ,areál Dubina

10. července 2017, 13.51

 

Kotlíková dotace - výzva č.2

19. června 2017, 10.19 | 16. března vyhlásilo Ministerstvo životního prostředí druhou výzvu na kotlíkové dotace pro kraje. Jak bylo avizováno, Moravskoslezský kraj v ní obdrží téměř 900 milionů korun. Oproti ostatním krajům obdržel Moravskoslezský kraj dvojnásobnou výši finančních prostředků. Bude tak možné vyměnit až 8 000 starých neekologických kotlů. Krajský dotační program pro občany bude vyhlášen 29. června, s příjmem žádostí se počítá od 5. září.
V tomto kole nebudou podporovány kotle výhradně na uhlí a kombinované kotle (uhlí/biomasa) s ručním přikládáním, jak bylo avizováno. Podporovány tedy budou automatické kombinované kotle, plynové kondenzační kotle, kotle výhradně na biomasu a tepelná čerpadla.
Podrobné podmínky podpory stanovené ministerstvem pro toto kolo kotlíkových dotací jsou k dispozici Závazných pokynech pro specifický cíl 2.1, Prioritní osy 2 – Výzva pro kraje č. 2, které jsou k dispozici zde: http://www.opzp.cz/vyzvy/67-vyzva.
Podporovány budou výměny kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním nesplňující třídu 3, 4 nebo 5 dle ČSN 303-5 za nový zdroj vytápění, který musí splňovat požadavky směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES (ekodesign); výčet podporovaných zařízení bude uveden v seznamu výrobků a technologií pro 2. výzvu kotlíkových dotací (seznam je veden Státním fondem životního prostředí na adrese svt.sfzp.cz). Tento seznam se v současnosti aktualizuje a bude průběžně doplňován.
K prokázání podmínky, že měněný kotel nesplňuje 3. – 5. třídu, budou žadatelé povinni předložit doklad o kontrole technického stavu a provozu kotle (jedná se o revizi, kterou byli všichni majitelé kotlů na tuhá paliva o příkonu 10–300 kW napojených na teplovodní soustavu ústředního vytápění domu povinni si nechat zpracovat do konce roku 2016). U kotlů, které byly vyměněny před 31. 12. 2016, bude možné tento dokument nahradit jiným dokladem prokazujícím třídu kotle (fotografie štítku kotle, návod k obsluze či jiné dokumenty), případně čestným prohlášením.
Na rozdíl od 1. kola není ve 2. kole kotlíkových dotací požadována realizace tzv. mikro-energetického opatření.
Stejně jako v 1. kole je podporována výměna kotlů v rodinných domech a příjemci dotace mohou být pouze fyzické osoby – vlastníci rodinných domů. Je-li dům/bytová jednotka ve spoluvlastnictví (včetně společného jmění manželů), bude vyžadován písemný souhlas spoluvlastníka. Vyžadován bude rovněž souhlas vlastníka pozemku, je-li odlišný od vlastníka domu/bytové jednotky. Příslušné formuláře souhlasů budou součástí podmínek krajského dotačního programu.
Výše podpory u jednotlivých zdrojů vytápění je následující:
• automatický kombinovaný kotel - 75 % ze způsobilých výdajů, max. 75.000,- Kč
• plynový kondenzační kotel - 75 % ze způsobilých výdajů, max. 95.000,-Kč
• kotel na biomasu (ruční) - 80 % ze způsobilých výdajů, max. 100.000,- Kč
• kotel na biomasu (automatický) - 80 % ze způsobilých výdajů, max. 120.000,- Kč
• tepelné čerpadlo - 80 % ze způsobilých výdajů, max. 120.000,- Kč
Žadatelům, kteří budou realizovat výměnu kotle v obci, která je zařazena do tzv. prioritního území, bude dotace navýšena o částku 7.500,- Kč. Seznam těchto obcí je uveden v dolní části této strany v přílohách nebo zde: http://www.opzp.cz/vyzvy/67-vyzva/dokumenty.
Každá výměna kotle pak bude navíc podpořena příspěvkem kraje, a to jednotnou částkou ve výši 7.500,- Kč.

 

Oznámení záměru směny pozemků

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

16.08.2017

Svěšeno:

10.09.2017

16. srpna 2017, 09.56

 

Pozvání na veřejné zasedání OZ dne 13.9.2017

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

05.09.2017

Svěšeno:

14.09.2017

5. září 2017, 10.44

 

 

Strana výpisu

1

 

Dnes je Neděle 17. prosince 2017

Svátek má Daniel

 

Neděle 17.12.

Vaše dotazy zodpovíme na adrese

4 °C

-4 °C

Pondělí 18.12.

Vaše dotazy zodpovíme na adrese

2 °C

-5 °C

Mapa srážek

Mapa oblačnosti

 

Mapy znečištění ovzduší

Prašný aerosol PM10

 

Ke čtení dokumentů

Acrobat Reader

(soubory s příponou PDF)

MS Word Viewer

(soubory s příponou DOC)

MS Excel Viewer

(soubory s příponou XLS)

Ostatní

Novinky pomocí RSS

Čtěte aktuální články pomocí RSS.

Novinky e-mailem

Dostávejte nejnovější články z obce přímo do e-mailu.