Z obecního dění - Obec Pstruží

 

Kalendář akcí

Po

Út

St

Čt

So

Ne

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

 

 

 

<<     Duben 2020     >>

Doporučené odkazy

Z obecního dění

Knihovna a informační centrum Pstruží bude ve dnech 7.7 a 11.7, 25.7. - 11.8.2017 zavřeno

30. června 2017, 15.52 |

Ve dnech 7.7 a 11.7, 25.7. - 11.8.2017 bude knihovna z důvodu dovolené zavřená.
Během této doby můžete kdykoliv navštívit knihobudku, kde najdete velkou porci knih volně k dispozici!

Číst více

 


 

Zápis z 35.zasedání rady obce

29. června 2017, 14.19

Číst více

 


 

Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie

21. června 2017, 11.20

Číst více

 


 

Kotlíková dotace - výzva č.2

19. června 2017, 10.19 |

16. března vyhlásilo Ministerstvo životního prostředí druhou výzvu na kotlíkové dotace pro kraje. Jak bylo avizováno, Moravskoslezský kraj v ní obdrží téměř 900 milionů korun. Oproti ostatním krajům obdržel Moravskoslezský kraj dvojnásobnou výši finančních prostředků. Bude tak možné vyměnit až 8 000 starých neekologických kotlů. Krajský dotační program pro občany bude vyhlášen 29. června, s příjmem žádostí se počítá od 5. září.
V tomto kole nebudou podporovány kotle výhradně na uhlí a kombinované kotle (uhlí/biomasa) s ručním přikládáním, jak bylo avizováno. Podporovány tedy budou automatické kombinované kotle, plynové kondenzační kotle, kotle výhradně na biomasu a tepelná čerpadla.
Podrobné podmínky podpory stanovené ministerstvem pro toto kolo kotlíkových dotací jsou k dispozici Závazných pokynech pro specifický cíl 2.1, Prioritní osy 2 – Výzva pro kraje č. 2, které jsou k dispozici zde: http://www.opzp.cz/vyzvy/67-vyzva.
Podporovány budou výměny kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním nesplňující třídu 3, 4 nebo 5 dle ČSN 303-5 za nový zdroj vytápění, který musí splňovat požadavky směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES (ekodesign); výčet podporovaných zařízení bude uveden v seznamu výrobků a technologií pro 2. výzvu kotlíkových dotací (seznam je veden Státním fondem životního prostředí na adrese svt.sfzp.cz). Tento seznam se v současnosti aktualizuje a bude průběžně doplňován.
K prokázání podmínky, že měněný kotel nesplňuje 3. – 5. třídu, budou žadatelé povinni předložit doklad o kontrole technického stavu a provozu kotle (jedná se o revizi, kterou byli všichni majitelé kotlů na tuhá paliva o příkonu 10–300 kW napojených na teplovodní soustavu ústředního vytápění domu povinni si nechat zpracovat do konce roku 2016). U kotlů, které byly vyměněny před 31. 12. 2016, bude možné tento dokument nahradit jiným dokladem prokazujícím třídu kotle (fotografie štítku kotle, návod k obsluze či jiné dokumenty), případně čestným prohlášením.
Na rozdíl od 1. kola není ve 2. kole kotlíkových dotací požadována realizace tzv. mikro-energetického opatření.
Stejně jako v 1. kole je podporována výměna kotlů v rodinných domech a příjemci dotace mohou být pouze fyzické osoby – vlastníci rodinných domů. Je-li dům/bytová jednotka ve spoluvlastnictví (včetně společného jmění manželů), bude vyžadován písemný souhlas spoluvlastníka. Vyžadován bude rovněž souhlas vlastníka pozemku, je-li odlišný od vlastníka domu/bytové jednotky. Příslušné formuláře souhlasů budou součástí podmínek krajského dotačního programu.
Výše podpory u jednotlivých zdrojů vytápění je následující:
• automatický kombinovaný kotel - 75 % ze způsobilých výdajů, max. 75.000,- Kč
• plynový kondenzační kotel - 75 % ze způsobilých výdajů, max. 95.000,-Kč
• kotel na biomasu (ruční) - 80 % ze způsobilých výdajů, max. 100.000,- Kč
• kotel na biomasu (automatický) - 80 % ze způsobilých výdajů, max. 120.000,- Kč
• tepelné čerpadlo - 80 % ze způsobilých výdajů, max. 120.000,- Kč
Žadatelům, kteří budou realizovat výměnu kotle v obci, která je zařazena do tzv. prioritního území, bude dotace navýšena o částku 7.500,- Kč. Seznam těchto obcí je uveden v dolní části této strany v přílohách nebo zde: http://www.opzp.cz/vyzvy/67-vyzva/dokumenty.
Každá výměna kotle pak bude navíc podpořena příspěvkem kraje, a to jednotnou částkou ve výši 7.500,- Kč.

Číst více

 


 

Letní kino na Pstruží , 23.června 2017 - terasa restaurace Vlčárna -Teorie tygra

15. června 2017, 09.02

Číst více

 


 

Konkursní řízení-účetní Pržno

14. června 2017, 13.38

Číst více

 


 

Konkursní řízení na pracovní místo ředitele/ky Zš Mjr. Ambrože Bílka a MŠ Metylovice, p.o.

14. června 2017, 13.23

Číst více

 


 

V sobotu 10. června se ve Frýdlantu nad Ostravicí v 9.00 hodin uskuteční jedinečná komentovaná prohlídka věnovaná frýdlantské litině a smaltu. Právě odvětví jako železárny a výroba smaltovaného zboží v minulosti sehrály významnou roli při rozvoji města a přispěly tak k jeho věhlasu.

8. června 2017, 11.07

Číst více

 


 

Forenzní značení jízdních kol 24.června 2017 9:00 - 17:00 hodin Obecní úřad

5. června 2017, 10.47

Číst více

 


 

Nabídka dotací pro domácnosti - Dešťovka,Nová zelená úspora -Státní fond životního prostředí

30. května 2017, 09.21

Číst více

 


 

Kácení máje 2.června 2017 od 19:00 hodin,restaurace Vlčárna

25. května 2017, 07.18

Číst více

 


 

Zápis - usnesení z 34. zasedání rady

24. května 2017, 16.45

Číst více

 


 

10 výročí “Uzamčení země Valašské na 100 roků” 28.května 2017 v 10:00 hodin na Pustevnách.

23. května 2017, 09.31

Číst více

 


 

Den dětí a smažení vaječiny 2.června 2017 od 16:00 hodin

17. května 2017, 15.17

Číst více

 


 

Exkurze do automobilky Hyundai 6.června 2017

17. května 2017, 13.34

Číst více

 


 

Pietní akt "Ukončení 2.světové války" 4.května 2017 v 10:30 hodin u památníku padlých

28. dubna 2017, 07.43

Číst více

 


 

Forenzní značení jízdních kol

20. dubna 2017, 14.18

Číst více

 


 

Májový pochod na Sklaku 1.května 2017

19. dubna 2017, 13.49

Číst více

 


 

PROTIDROGOVÝ VLAK - REVOLUTION TRAIN

19. dubna 2017, 13.43 |

Problematika drog je jedním z největších problémů současné společnosti. Alarmující je, že drogy jsou značně rozšířené mezi dětmi a mládeží. Školáci mají zkušenosti s marihuanou, extází, ale i pervitinem. Obecně je známo, že pravidelné braní drog, ale i pouhé experimentování s nimi, může mít závažné důsledky pro všechny oblasti života člověka. Jedná se o velmi závažný jev, který může nenapravitelně poškodit zdraví a osobnost postiženého dítěte. Náprava drogové závislosti u dítěte je mnohem složitější a „bolestná“ pro všechny zúčastněné. Z tohoto důvodu je potřeba zaměřit se především na primární prevenci, a to již na základních školách, aby děti drogy vůbec nezačaly brát.Projekt „Protidrogový vlak - Revolution Train“ je unikátním nástrojem, který rozšiřuje dosavadní přístupy a metody primární protidrogové prevence. Skrze zapojení všech lidských smyslů chce maximálně zaujmout návštěvníky vlaku, efektivně zapůsobit na jejich postoj vůči drogám a závislostem a také pozitivně ovlivnit jejich přístup k odpovědnému a zdravému životnímu stylu. Jedná se o speciálně vybavenou multimediální mobilní vlakovou soupravu, která formou interaktivního a zážitkového vzdělávání přináší zcela nové pojetí primární prevence pro vybrané cílové skupiny, především pro děti a mládež ve věku 10-17 let. Tento projekt vychází z poznatků, že člověk si zapamatuje jen 10% z toho, co slyší, 15% z toho, co vidí nebo čte, 40% z toho, o čem diskutuje, ale až 80% z toho, co zažije nebo sám dělá. Pokud dětem nabídneme možnost aktivně se příběhu zúčastnit, paměťová stopa se stane mnohem hlubší a trvalejší a efektivita učení dosahuje až 80 % oproti běžným přednáškám. Cílem celého projektu je zprostředkování autentického zážitku, který je nedostupný v běžném životě. Smyslem projektu není zastrašování, ale poskytnutí zdroje inspirace k zamyšlení se nad tématem. Přirozeně se tak zesilují vnitřní obranné mechanismy pro případ nabídnutí drogy v reálném životě.Cílovou skupinu tvoří žáci a studenti všech typů škol ve věku 10 – 17 let a jejich pedagogové. Další cílovou skupinou jsou rodiny s dětmi ve věku 10 – 17 let a dospělé osoby se zájmem o danou problematiku. Program je také možné přizpůsobit zvláštním potřebám skupin účastníků. Programu se od března 2015 dosud zúčastnilo přes 15 000 návštěvníků.Vlakovou soupravu „Revolution Train“ tvoří celkem šest vagonů. Vagony jsou uzpůsobeny do podoby multimediálních interaktivních sálů, v nichž se v několika rovinách odehrává příběh o příčinách, vývoji a důsledcích drogové závislosti. Návštěvníci protidrogového vlaku tímto příběhem procházejí a díky možnostem interaktivních technologií se aktivně stávají účastníky příběhu. Vybrané multimediální sekce představují v běžném životě špatně dostupné prostory jako je drogové doupě, vězení, policejní vyšetřovna a automobilová havárie v důsledku zneužití drog. Součástí projektu je sběr anonymních dat, která pak mohou jednotlivá města využít pro tvorbu koncepce a strategie protidrogové prevence.

Číst více

 


 

Knihovna a informační centrum 18.4 - 21.4. 2017 zavřeno

13. dubna 2017, 14.37

Knihovna a informační centrum Pstruží

Číst více

 


 

 

Strana výpisu

12 ...

 

Dnes je Čtvrtek 2. dubna 2020

Svátek má Erika

 

Čtvrtek 02.04.

Vaše dotazy zodpovíme na adrese

12 °C

-3 °C

Pátek 03.04.

Vaše dotazy zodpovíme na adrese

10 °C

1 °C

Mapa srážek

Mapa oblačnosti

 

Mapy znečištění ovzduší

Prašný aerosol PM10

 

Ke čtení dokumentů

Acrobat Reader

(soubory s příponou PDF)

MS Word Viewer

(soubory s příponou DOC)

MS Excel Viewer

(soubory s příponou XLS)

Ostatní

Novinky pomocí RSS

Čtěte aktuální články pomocí RSS.

Novinky e-mailem

Dostávejte nejnovější články z obce přímo do e-mailu.