Základní informace

Nadmořská výška ve Pstruží

U kříže 420 m
Obecní úřad 475 m
Vlčárna 450 m
Žáček 396 m
Opálená vrchol 640 m
Opálená sjezdovka 590 m
Hůrka 555 m

Počet obyvatel

Aktuální stav k 1.1.2024 - 1099

Jak vznikl název Pstruží

PSTRUŽÍ - pstruzi, ale kde pak.
Nedávno jsem pročítal různé stránky v tisku, nebo na internetu a pokaždé najdu psáno o vzniku názvu obce Pstruží odvození od pstruhů chovaných v místní líhních,která však vznikla až po roce 1945.

Vznikla na náhonu pro smaltovnu založenou Bedřichem Leesem roku 1834 .

Také mládež si myslí, že je to tak.

Jen někteří starší rodáci znají příběh o Růženě a Jurášovi, ale i ta je trochu zkreslená.

A tak se pokusím těm, co tento výpravný příběh neznají trošku ho osvětlit. Vypráví se o krásné dívce jménem Růžena, dcera jednoho sedláka na svahu Ondřejníku. Sedlák jí velice hlídal, chtěl jí výhodně provdat. Netušil však, že se tajně schází s mladým mužem. Tento jménem Jura, navštěvoval jí dokonce doma, v noci. Když k ní jednou šplhal do pokojíku po žebříku, dosti pozdě a ona spala, zašeptal- pst Ruži, aby ji nepolekal a nevzbudil sedláka.

Nyní se vracím k zmiňovanému PST-RUŽI a Jurášovi, protože někteří vypráví o kamarádovi Beskydského zbojníka Onráše z Janovic. Ondráš Šebesta se však narodil v roce 1680 a obec Pstruží je zmiňována v písemnostech už v roce 1581. A tak se nejedná o tohoto Jiřího Juráše.

Tím pravým Jurášem je Jiří Krpec- vojvoda z Kozlovic roku 1581 ,který chodil přes Ondřejník za krásnou Růženou. On chodíval tajně, protože už byl ženatý a v těchto letech přišel by za nevěru o vojvodství i majetek.

Domnívám se, že jeho zásluhou v roce 1581, byla obec Pstruží zapsána v registrech Hukvaldského panství. On často dojížděl do Kroměříže za biskupem Stanislavem Pavlovským a usiloval o přiřazení některých lánů polí k svému majetku za věrné služby. Jemu utkvělo vtipné oslovení své milé PST-RUŽÍ.

Není možno náhodou, vznik pečeti obce s KOZLEM přiřadit po pánu vojvodovi z Kozlovic.

Jestli půjdete kolem hasičské zbrojnice-obecního úřadu Pstruží, podívejte se na obraz Růženy, kterou tam zvěčnil akademický malíř Jaromír Fajkus v životní velikosti.

Nezdá se Vám to, proč? Pstruzi jsou v každém potoce v okolních obcích jen ta jedna je Pst-ruží ?

Pravidelný čtenář Mikroregionu