Titulek Datum zveřejnění Datum sejmutí
Veřejnoprávní smlouva o zajištění výkonu přenesené působnosti odpovědnost za přestupky 09.04.2018 10.04.2021
Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku Žebřík obecně prospěšná společnost 09.04.2018 10.04.2021
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Pstruží - Charita FM 22.03.2018 23.03.2021
Návrh zadání změny č.1 územního plánu obce Pstruží 09.02.2018 19.03.2018
OZV č. 2/2017 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 15.12.2017 15.01.2018
OZV č. 1/2017 o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností 15.12.2017 15.01.2018
OZV č. 2/2015 o zrušení OZV č. 1/2004 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací automat 18.06.2015 20.07.2015
Svoz odpadů v obci Pstruží 14.11.2014 28.11.2014
Stavební úpravy ZŠ Pstruží 12.02.2014 26.02.2014
Údržba lesního porostu 12.09.2013 01.10.2013
Veřejná zakázka malého rozsahu - oprava cest 22.04.2013 22.05.2013
Závěrečný účet za rok 2011 -Zájmové sdružení Frýdlansko-Beskydy 05.04.2012 04.05.2012
Písemná výzva zadavatele k podání nabídky 29.03.2012 23.04.2012
SLDB 2011 - oznámení o došetřování neodevzdaných sčítacích formulářů 16.05.2011 14.06.2011