Titulek Datum zveřejnění Datum sejmutí
V o možnosti převzít písemnost - Walderová Helena 17.05.2019 16.06.2019
Volby do Evropského parlamentu 24.5-25.5.2019 13.05.2019 28.05.2019
Schválený závěrečný účet za Zájmové sdružení Frýdlansko-Beskydy za rok 2018 03.05.2019 03.06.2020
Kalkulace cen pro vodné a stočné za rok 2018 29.04.2019 29.05.2019
Neznámý vlastník - seznam nemovitých věcí podle §65 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí 24.04.2019 03.09.2019
VV - daň z nemovitých věcí na rok 2019 - hromadný předpisný seznam 18.04.2019 28.05.2019
VV - OOP - Stanovení přechodné úpravy provozu na krajskcýh silnicích II. a III. tříd v působnosti MěÚ Frýdlant n. O. 16.04.2019 16.05.2019
VV o možnosti převzít písemnost - Walderová Helena 12.04.2019 29.04.2019
Rozpočtové opatření Obce Pstruží č. 2/2019 11.04.2019 08.06.2020
VV - Oznámení o zahájení řízení - Chodník podél II/483 po odbočku na Pstruží 10.04.2019 10.05.2019
VV - OOP - Ministerstvo zemědělství - kůrovec 08.04.2019 06.04.2020
Volby do EP - oznámení o zajištění služby OÚ Pstruží pro občany EU 08.04.2019 15.04.2019
Návrh Závěrečného účtu Zájmového sdružení Frýdlantsko-Beskydy 04.04.2019 14.05.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Středisko sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí 18.03.2019 neurčito
Usnesení č. 3 z veřejného zasedání OZ 2018-2022 18.03.2019 17.04.2019