Titulek Datum zveřejnění Datum sejmutí
Pozvání na veřejné zasedání OZ dne 11.12.2019 03.12.2019 12.12.2019
Návrh rozpočtu Obce Pstruží na rok 2020 22.11.2019 19.12.2019
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu Obce Pstruží na 2021 - 2022 22.11.2019 19.12.2019
Oznámení o zveřejňování dokumentů podle zákona č. 250/2000 Sb. 22.11.2019 19.12.2019
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu k 10/2019 Zájmového sdružení Frýdlansko-Beskydy 12.11.2019 08.01.2020
VV - Rozhodnutí - monitoring rysa ostrovida a medvěda hnědého 11.11.2019 11.12.2019
Návrh rozpočtu na rok 2020 a návrh na rozpočtový výhled 2021 a 2022 Zájmového sdružení Frýdlansko-Beskydy 30.10.2019 10.12.2019
Veřejnoprávní smlouva senior taxi 29.10.2019 30.10.2022
Rozpočtové opatření Obce Pstruží č. 6/2019 15.10.2019 08.06.2020
VV - Oznámení zahájení správního řízení v souvislosti s monitoringem rysa ostrovida a medvěda hnědého 01.10.2019 30.10.2019
Usnesení č. 5 z veřejného zasedání OZ 2018-2022 23.09.2019 23.10.2019
Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů - ČEZ 18.09.2019 18.10.2019
Zasedání obecního zastupitelstva 18.9.2019 od 17:00 hodin 11.09.2019 21.09.2019
Neznámý vlastník - seznam nemovitých věcí podle § 65 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí 03.09.2019 22.04.2020
VV - OOP - Ministerstvo zemědělství - kůrovec - změna a doplnění č.j. 181918/2019-MZE-16212 ze dne 3.4.2019 02.09.2019 07.10.2019