Titulek Datum zveřejnění Datum sejmutí
Neznámý vlastník - seznam nemovitých věcí podle § 65 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí 02.09.2020 04.03.2021
Mimořádné opatření 23/2020 KHS 31.08.2020 31.12.2020
Volby 2020 - Poskytnutí informace o počtu a sídle volebních okrsků 24.08.2020 08.10.2020
Oznámení o zkrácené době nočního klidu 24.08.2020 31.08.2020
Jmenování zapisovatele voleb 17.08.2020 16.10.2020
Dražební vyhláška-nařízení dražebního jednání-elektronická dražba 17.08.2020 16.10.2020
Rozpočtové opatření Obce Pstruží č. 5/2020 14.08.2020 31.03.2021
VV - OOP, kterým se mění a doplňuje OOP vydané MZem pod č.j. 17110/2020-MZE-16212 ze dne 2.4.2020 28.07.2020 neurčito
Rozpočtové opatření Obce Pstruží č. 4/2020 27.07.2020 31.03.2021
Volby do zastupitelstva kraje 2. a 3.října 2020 a volby do Parlamentu České republiky 2. a 3.října 2020 I.kolo,popřípadě II.kolo 9.a 10.října 2020. Minimální počet členů volební komise,počet a sídlo okrsku 27.07.2020 23.10.2020
Druhá rozpočtová změna Zájmové sdružení Frýdlantsko-Beskydy 22.07.2020 04.06.2021
Pozvánka k veřejnému projednání návrhu aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území 21.07.2020 20.08.2020
Mimořádné opatření KHS Moravskoslezského kraje 07.07.2020 06.08.2020
Rozpočtové opatření Obce Pstruží č. 3/2020 15.06.2020 31.03.2021
Oznámení záměru prodeje pozemku ve vlastnictví obce 09.06.2020 11.07.2020