Titulek Datum zveřejnění Datum sejmutí
Rozpočtové opatření Obce Pstruží č. 2/2021 14.05.2021 neurčito
Nařízení SVS č.j. SVS/2021/051487-T 04.05.2021 04.06.2021
Návrh Závěrečného účtu Zájmového sdružení Frýdlansko-Beskydy 04.05.2021 04.06.2021
VV - hromadný předpisný seznam - daň z nemovitých věcí na rok 2021 23.04.2021 31.05.2021
SLDB 2021 12.04.2021 31.05.2021
Schválený Závěrečný účet Obce Pstruží za rok 2020 31.03.2021 neurčito
OZV 1/2021 o místním poplatku z pobytu 31.03.2021 03.05.2021
Nařízení 1/2021 KHS MSK 29.03.2021 29.04.2021
Usnesení č. 11 z VZ OZ 2018 - 2022 29.03.2021 29.04.2021
Rozpočtové opatření Obce Pstruží č. 1/2021 29.03.2021 neurčito
OznámeníÍ o ukončení aktualizace bonitovaných půdně ekologických jednotek 15.03.2021 31.03.2021
Pozvání na veřejné zasedání OZ dne 24.3.2021 15.03.2021 26.03.2021
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace uzavřená mezi Zájmovým sdružením F-B a KC Frýdlantu n.O.,p.o 12.03.2021 25.02.2024
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Pstruží TJ Sokol Pstruží na rok 2021 09.03.2021 neurčito
VV - Oznámení zahájení opakovaného řízení o návrhu Změny č. 1 Územního plánu Pstruží - návrhu opatření obecné povahy a oznámení o konání opakovaného veřejného projednání 04.03.2021 20.04.2021