Titulek Datum zveřejnění Datum sejmutí
Rozpočtové opatření Obce Pstruží č. 3/2020 15.06.2020 31.03.2021
Oznámení záměru prodeje pozemku ve vlastnictví obce 09.06.2020 11.07.2020
Schválený závěrečný účet Obce Pstruží za rok 2019 08.06.2020 31.03.2021
VV - Oznámení zahájení řízení o upraveném a posouzeném "Návrhu změny č. 1 územního plánu Pstruží" - návrhu OOP a oznámení o konání veřejného projednání 08.06.2020 24.07.2020
VV - OOP - Stanovení přechodné úpravy provozu - "Chodník podél silnice II/483 po odbočku na Pstruží" 08.06.2020 08.06.2020
Usnesení č.8 z veřejného zasedání OZ 2018-2020 05.06.2020 05.07.2020
Schválený závěrečný účet Zájmového sdružení Frýdlansko-Beskydy za rok 2019 r 03.06.2020 04.06.2021
Rozpočtová změna Zájmového sdružení Frýdlansko -Beskydy č.1 03.06.2020 04.06.2021
Pozvání na veřejné zasedání OZ dne 03.06.2020 v 17.00 hod. 26.05.2020 05.06.2020
VV - Návrh OOP - ochranné pásmo radiolokátoru Stará Ves nad Ondřejnicí 25.05.2020 24.06.2020
Rozpočtové opatření Obce Pstruží č. 2/2020 04.05.2020 31.03.2021
Návrh Závěrečného účtu Zájmového sdružení Frýdlantsko-Beskydy 2019 28.04.2020 03.06.2020
VV - daň z nemovitých věcí na rok 2020 - hromadný předpisný seznam 24.04.2020 29.05.2020
Kalkulace cen pro vodné a stočné za rok 2019 23.04.2020 25.05.2020
Neznámý vlastník - seznam nemovitých věcí podle §65 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí 22.04.2020 02.09.2020