Titulek Datum zveřejnění Datum sejmutí
Smlouva TJ Sokol Pstruží 06.01.2020 neurčito
Schválený rozpočet Obce Pstruží na 2020 19.12.2019 neurčito
Schválený střednědobý výhled rozpočtu Obce Pstruží 2021 - 2022 19.12.2019 neurčito
Oznámení o zveřejňování dokumentů podle zákona č. 250/2000 Sb. 19.12.2019 neurčito
Usnesení č. 6 z veřejného zasedání OZ 2018-2022 18.12.2019 17.01.2020
Rozpočtové opatření Obce Pstruží č. 7/2019 16.12.2019 08.06.2020
OZV č. 3/2019 o místním poplatku z pobytu 13.12.2019 12.01.2020
OZV č. 2/2019 o místním poplatku ze psů 13.12.2019 12.01.2020
OZV č. 1/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 13.12.2019 12.01.2020
VV - OOP - Ministerstvo zemědělství - změna a doplnění č.j. 181918/2019-MZE-16212 ze dne 3.4.2019 ve znění č. j. 41508/2019-MZE-16212 ze dne 30.8.2019 11.12.2019 06.04.2020
Schválený rozpočet na rok 2020 a dlouhodobý výhled na 2021-2022 Mikroregion Frýdlansko-Beskydy 10.12.2019 13.01.2021
Pozvání na veřejné zasedání OZ dne 11.12.2019 03.12.2019 12.12.2019
Návrh rozpočtu Obce Pstruží na rok 2020 22.11.2019 19.12.2019
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu Obce Pstruží na 2021 - 2022 22.11.2019 19.12.2019
Oznámení o zveřejňování dokumentů podle zákona č. 250/2000 Sb. 22.11.2019 19.12.2019