Titulek Datum zveřejnění Datum sejmutí
Volby do zastupitelstva obce 23.9. a 24.9.2022 21.07.2022 neurčito
Oznámení o zkrácené době nočního klidu ze dne 23.7. na 24.7.2022 21.07.2022 25.07.2022
Pozvání na veřejné zasedání OZ dne 20.7.2022 13.07.2022 21.07.2022
Seznam volebních obvodů Volby do zastupitelstva obcí 23.a 14.září 2022 12.07.2022 neurčito
Rozpočtové opatření Obce Pstruží č. 2/2022 11.07.2022 30.06.2023
Rozpočtová změna č.3 Zájmového sdružení Frýdlansko Beskydy 11.07.2022 31.03.2023
Usnesení č. 17 z VZ OZ 2018 - 2022 24.06.2022 25.07.2022
Schválený Závěrečný účet Obce Pstruží za rok 2021 23.06.2022 30.06.2023
Pozvání na veřejné zasedání OZ dne 22.6.2022 15.06.2022 23.06.2022
Návrh Závěrečného účtu Obce Pstruží za rok 2021 01.06.2022 23.06.2022
Oznámení o zveřejnění podle z č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů 01.06.2022 23.06.2022
Oznámení o vyložení návrhu změn map BPEJ 26.05.2022 27.06.2022
Schválený závěrečný účet Zájmového sdružení Frýdlansko-Beskydy za rok 2021 25.05.2022 30.06.2023
Oznámení o zkrácené době nočního klidu ze dne 4.6. na 5.6.2022 25.05.2022 07.06.2022
Oznámení o zahájení řízení "Stavební úpravy na II/483 v místě odbočky na Pstruží 25.05.2022 20.06.2022