Titulek Datum zveřejnění Datum sejmutí
Dodatek č. 1 k OZV č. 3/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství 01.04.2022 02.05.2022
Usnesení č. 16 z VZ OZ 2018 - 2022 01.04.2022 02.05.2022
Pozvání na veřejné zasedání OZ dne 30.3.2022 21.03.2022 31.03.2022
Oznámení o konání veřejného projednání návrhu Aktualizace č. 2b ZÚR MSK 03.03.2022 04.04.2022
VV - OOP - Stanovení přechodné úpravy provozu v obci Pstruží 28.02.2022 01.04.2022
Veřejná vyhláška - Zahájení řízení o návrhu Změny č.2 ÚP Pstruží 24.02.2022 neurčito
Schválený rozpočet obce Pstruží na rok 2022 a střednědobý výhled rozpočtu na 2023 a 2024 03.02.2022 30.06.2023
Oznámení o zveřejnění podle z č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů 03.02.2022 30.06.2023
Oznámení o vydání OOP - Národní plány povodí Labe, Odry, Dunaje 02.02.2022 03.03.2022
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dodatce na rok 2022 SSS Frýdlant nad Ostravicí 17.01.2022 31.12.2024
Pozvání na veřejné zasedání OZ Pstruží 2.2.2022 17.01.2022 03.02.2022
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu Obce Pstruží na 2023 - 2024 13.01.2022 03.02.2022
Návrh rozpočtu Obce Pstruží na rok 2022 13.01.2022 03.02.2022
Oznámení o zveřejnění podle z č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů 13.01.2022 03.02.2022
VV - Rozhodnutí (čmelák zemní) 13.01.2022 14.03.2022