Titulek Datum zveřejnění Datum sejmutí
Oznámení nálezu elektrokola 14.11.2022 neurčito
Oznámení nálezu 14.11.2022 neurčito
Záměr pronájmu nebytových prostor 07.11.2022 neurčito
Návrh rozpočtu Zájmového sdružení Frýdlansko-Beskyda na ro 2023 a návrhy střednědobého výhledu na období let 2024 a 2025 07.11.2022 31.12.2023
VV - OOP MZe (lesní zákon) 04.11.2022 31.12.2023
Usnesení z ustavujícího zesedání zastupitelstva obce Pstruží 20.10.2022 neurčito
Rozpočtové opatření Obce Pstruží č. 4/2022 19.10.2022 30.06.2023
Výzva k ořezům stromoví 13.10.2022 31.12.2022
Ustavující zasedání nově zvoleného zastupitelstva obce Pstruží,19.10.2022 v 16:00 hodin,sál obecního úřadu 12.10.2022 20.10.2022
V termínu 8.11 – 17.11 a 22.11.- 1.12.2022 budou probíhat montážní práce na stožárech vedení velmi vysokého napětí s označením V650 a V5619. Konkrétně se bude jednat o přeizolaci izolátorových závěsů (viz. přiložená mapa). 12.10.2022 02.12.2022
Čtvrté rozpočtové opatření Zájmového sdružení Frýdlansko-Beskydy 05.10.2022 31.01.2023
Záměr prodeje cisternového hasičského vozidla 03.10.2022 neurčito
Aktualizace č.2b Zásad územního rozvoje MSK 27.09.2022 31.10.2022
Zápis - usnesení z 51.zasedání rady 2018-2022 27.09.2022 neurčito
Výsledky voleb do zastupitelstva obce 24.09.2022 neurčito