Titulek Datum zveřejnění Datum sejmutí
Neznámý vlastník - seznam nemovitých věcí podle § 65 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí 04.03.2021 02.12.2021
Návrh Závěrečného účtu Obce Pstruží za rok 2020 04.03.2021 31.03.2021
Oznámení o zveřejnění podle z. č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů 04.03.2021 31.03.2021
Záměr výpujčky části obecního pozemku 03.03.2021 19.03.2021
Oznámení ČSÚ ze dne 9.2.2021 o konání sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 v ČR 18.02.2021 31.03.2021
Záměr pronájmu nebytových prostor 09.02.2021 24.02.2021
OZV 2/2020 o místním poplatku za komunální odpad 08.02.2021 10.03.2021
VV - OOP - Stanovení přechodné úpravy provozu na krajských silnicích II. a II. tříd v působnosti MěÚ Frýdlant n. O. 05.02.2021 08.03.2021
VV - Rozhodnutí - povolení výjimky ze zákazů v souvislosti s projektem "Monitoring vlka obecného na území MSK" 04.02.2021 08.03.2021
Oznámení o vyložení návrhu změn map bonitovaných půdně ekologických jednotek 29.01.2021 01.03.2021
Zahájení aktualizace BPEJ 04.01.2021 03.02.2021
Smlouva o poskytnutí příspěvku senior-taxi 04.01.2021 neurčito
Oznámení o směně obecního pozemku 21.12.2020 20.01.2021
Schválený rozpočet Obce Pstruží na rok 2021 21.12.2020 neurčito
Oznámení o zveřejnění podle z. č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů 21.12.2020 neurčito