Titulek Datum zveřejnění Datum sejmutí
Rozpočtové opatření Obce Pstruží č. 5/2020 14.08.2020 31.03.2021
VV - OOP, kterým se mění a doplňuje OOP vydané MZem pod č.j. 17110/2020-MZE-16212 ze dne 2.4.2020 28.07.2020 neurčito
Rozpočtové opatření Obce Pstruží č. 4/2020 27.07.2020 31.03.2021
Volby do zastupitelstva kraje 2. a 3.října 2020 a volby do Parlamentu České republiky 2. a 3.října 2020 I.kolo,popřípadě II.kolo 9.a 10.října 2020. Minimální počet členů volební komise,počet a sídlo okrsku 27.07.2020 23.10.2020
Druhá rozpočtová změna Zájmové sdružení Frýdlantsko-Beskydy 22.07.2020 04.06.2021
Pozvánka k veřejnému projednání návrhu aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území 21.07.2020 20.08.2020
Mimořádné opatření KHS Moravskoslezského kraje 07.07.2020 06.08.2020
Rozpočtové opatření Obce Pstruží č. 3/2020 15.06.2020 31.03.2021
Oznámení záměru prodeje pozemku ve vlastnictví obce 09.06.2020 11.07.2020
Schválený závěrečný účet Obce Pstruží za rok 2019 08.06.2020 31.03.2021
VV - Oznámení zahájení řízení o upraveném a posouzeném "Návrhu změny č. 1 územního plánu Pstruží" - návrhu OOP a oznámení o konání veřejného projednání 08.06.2020 24.07.2020
VV - OOP - Stanovení přechodné úpravy provozu - "Chodník podél silnice II/483 po odbočku na Pstruží" 08.06.2020 08.06.2020
Usnesení č.8 z veřejného zasedání OZ 2018-2020 05.06.2020 05.07.2020
Schválený závěrečný účet Zájmového sdružení Frýdlansko-Beskydy za rok 2019 r 03.06.2020 04.06.2021
Rozpočtová změna Zájmového sdružení Frýdlansko -Beskydy č.1 03.06.2020 04.06.2021