Titulek Datum zveřejnění Datum sejmutí
Veřejná vyhláška-Oznámení o projednávání návrhu změny č.1 územního plánu Pstruží 14.02.2019 06.04.2019
Rozpočtové opatření Obce Pstruží č. 8/2018 24.01.2019 15.03.2019
Oznámení Města Příbor o konání veřejného licitačního řízení 24.01.2019 06.03.2019
Veřejnoprávní smlouva Charita 23.01.2019 neurčito
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpoču obce Pstruží TJ Sokol Pstruží na rok 2019 17.01.2019 neurčito
Poplatky za odpad, ze psů v roce 2019 02.01.2019 31.12.2019
4.změna rozpočtu dle platné rozpočtové skladby zájmového sdužení Frýdlansko-Beskydy 21.12.2018 03.05.2019
Schválený střednědobý výhled rozpočtu Zájmového sdružení Frýdlansko-Beskady na rok 2020 21.12.2018 03.06.2020
Schválený rozpočet Zájmového sdružení Frýdlansko -Beskydy 21.12.2018 03.06.2020
Zásady územního rozvoje Moravskoslezského kraje - oprava zřejmých nesprávností 20.12.2018 21.01.2019
Nařízení SVS - č.j. SVS/2018/146334-T 11.12.2018 10.01.2019
Usnesení č. 2 z veřejného zasedání OZ 2018-2022 10.12.2018 09.01.2019
Rozpočtové opatření Obce Pstruží č. 7/2018 10.12.2018 15.03.2019
Usnesení č. 2 z veřejného zasedání OZ 2018-2022 10.12.2018 09.01.2019
OZV č. 1/2018 o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností 07.12.2018 07.01.2019