Titulek Datum zveřejnění Datum sejmutí
Rozpočtové opatření Obce Pstruží č. 1/2020 14.02.2020 31.03.2021
Konkurs na pracovní místo ředitele/ředitelky ZŠ a MŠ Pstruží,příspěvková organizace 14.02.2020 04.04.2020
Mimořádáná opatření ministerstva zdravotnictví 12.02.2020 11.03.2020
VV - OOP - Stanovení přechodné úpravy provozu 12.02.2020 11.03.2020
Pozvání na veřejné zasedání OZ dne 12.02.2020 v 16.30 hod. 03.02.2020 13.02.2020
Smlouva TJ Sokol Pstruží 06.01.2020 neurčito
Schválený rozpočet Obce Pstruží na 2020 19.12.2019 31.03.2021
Schválený střednědobý výhled rozpočtu Obce Pstruží 2021 - 2022 19.12.2019 31.03.2021
Oznámení o zveřejňování dokumentů podle zákona č. 250/2000 Sb. 19.12.2019 31.03.2021
Usnesení č. 6 z veřejného zasedání OZ 2018-2022 18.12.2019 17.01.2020
Rozpočtové opatření Obce Pstruží č. 7/2019 16.12.2019 08.06.2020
OZV č. 3/2019 o místním poplatku z pobytu 13.12.2019 12.01.2020
OZV č. 2/2019 o místním poplatku ze psů 13.12.2019 12.01.2020
OZV č. 1/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 13.12.2019 12.01.2020
VV - OOP - Ministerstvo zemědělství - změna a doplnění č.j. 181918/2019-MZE-16212 ze dne 3.4.2019 ve znění č. j. 41508/2019-MZE-16212 ze dne 30.8.2019 11.12.2019 06.04.2020