Titulek Datum zveřejnění Datum sejmutí
OZV č. 2/2018 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 07.12.2018 07.01.2019
Schválený rozpočet Obce Pstruží na 2019 07.12.2018 08.06.2020
Schválený střednědobý výhled rozpočtu Obce Pstruží 2020 - 2021 07.12.2018 08.06.2020
Oznámení o zveřejňování dokumentů podle zákona č. 250/2000 Sb. 07.12.2018 08.06.2020
Pozvání na veřejné zasedání OZ dne 5.12.2018 27.11.2018 06.12.2018
Návrh rozpočtu Zájmového sdružení Frýdlantsko-Beskydy na rok 2019,návrh Rozpočtového výhledu na roky 2019 a 2020 a Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu – FIN za 1.-10./2018. P 23.11.2018 01.01.2019
Návrh rozpočtu Obce Pstruží na rok 2019 14.11.2018 07.12.2017
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2020 - 2021 14.11.2018 07.12.2018
Oznámení o zveřejňování dokumentů podle zákona č. 250/2000 Sb. 14.11.2018 07.12.2018
Usnesení č. 1 z ustavujícího veřejného zasedání OZ 2018-2022 07.11.2018 07.12.2018
Usnesení č. 1 z ustavujícího veřejného zasedání OZ 2018-2022 07.11.2018 07.12.2018
VV - OOP - Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje 07.11.2018 07.12.2018
Pozvánka na ustavující zasedání zastupitelstva obce Pstruží 31.10.2018 v 17:00 hodin,sál OÚ 22.10.2018 01.11.2018
3. rozpočtové opatření Mikroregionu Frýdlantsko-Beskydy 05.10.2018 03.05.2019
Usnesení č.18 z veřejného zasedání OZ ze dne 12.9.2018 19.09.2018 20.10.2018