Titulek Datum zveřejnění Datum sejmutí
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu Obce Pstruží na 2021 - 2022 22.11.2019 19.12.2019
Oznámení o zveřejňování dokumentů podle zákona č. 250/2000 Sb. 22.11.2019 19.12.2019
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu k 10/2019 Zájmového sdružení Frýdlansko-Beskydy 12.11.2019 08.01.2020
VV - Rozhodnutí - monitoring rysa ostrovida a medvěda hnědého 11.11.2019 11.12.2019
Návrh rozpočtu na rok 2020 a návrh na rozpočtový výhled 2021 a 2022 Zájmového sdružení Frýdlansko-Beskydy 30.10.2019 10.12.2019
Veřejnoprávní smlouva senior taxi 29.10.2019 30.10.2022
Rozpočtové opatření Obce Pstruží č. 6/2019 15.10.2019 08.06.2020
VV - Oznámení zahájení správního řízení v souvislosti s monitoringem rysa ostrovida a medvěda hnědého 01.10.2019 30.10.2019
Usnesení č. 5 z veřejného zasedání OZ 2018-2022 23.09.2019 23.10.2019
Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů - ČEZ 18.09.2019 18.10.2019
Zasedání obecního zastupitelstva 18.9.2019 od 17:00 hodin 11.09.2019 21.09.2019
Neznámý vlastník - seznam nemovitých věcí podle § 65 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí 03.09.2019 22.04.2020
VV - OOP - Ministerstvo zemědělství - kůrovec - změna a doplnění č.j. 181918/2019-MZE-16212 ze dne 3.4.2019 02.09.2019 07.10.2019
Oznámení o zkrácené době nočního klidu 12.08.2019 20.08.2019
VV o možnosti převzít písemnost - Dias Jan, ročník 1978 08.08.2019 09.09.2019