Titulek Datum zveřejnění Datum sejmutí
Rozpočtové opatření Obce Pstruží č. 1/2021 29.03.2021 neurčito
OznámeníÍ o ukončení aktualizace bonitovaných půdně ekologických jednotek 15.03.2021 31.03.2021
Pozvání na veřejné zasedání OZ dne 24.3.2021 15.03.2021 26.03.2021
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace uzavřená mezi Zájmovým sdružením F-B a KC Frýdlantu n.O.,p.o 12.03.2021 25.02.2024
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Pstruží TJ Sokol Pstruží na rok 2021 09.03.2021 neurčito
VV - Oznámení zahájení opakovaného řízení o návrhu Změny č. 1 Územního plánu Pstruží - návrhu opatření obecné povahy a oznámení o konání opakovaného veřejného projednání 04.03.2021 20.04.2021
Neznámý vlastník - seznam nemovitých věcí podle § 65 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí 04.03.2021 02.12.2021
Návrh Závěrečného účtu Obce Pstruží za rok 2020 04.03.2021 31.03.2021
Oznámení o zveřejnění podle z. č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů 04.03.2021 31.03.2021
Záměr výpujčky části obecního pozemku 03.03.2021 19.03.2021
Oznámení ČSÚ ze dne 9.2.2021 o konání sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 v ČR 18.02.2021 31.03.2021
Záměr pronájmu nebytových prostor 09.02.2021 24.02.2021
OZV 2/2020 o místním poplatku za komunální odpad 08.02.2021 10.03.2021
VV - OOP - Stanovení přechodné úpravy provozu na krajských silnicích II. a II. tříd v působnosti MěÚ Frýdlant n. O. 05.02.2021 08.03.2021
VV - Rozhodnutí - povolení výjimky ze zákazů v souvislosti s projektem "Monitoring vlka obecného na území MSK" 04.02.2021 08.03.2021