Titulek Datum zveřejnění Datum sejmutí
Veřejnoprávní smlouva SSSM Frýdlant n/O 10.11.2020 neurčito
Rozpočtové opatření Obce Pstruží č. 7/2020 15.10.2020 31.03.2021
Stanovení úředních hodin obecního úřadu od 12.10.2020 12.10.2020 25.10.2020
Rozpočtové opatření Obce Pstruží č. 6/2020 06.10.2020 31.03.2021
OZV č. 1/2020, kterou se zrušuje OZV č. 3/2009 o udržování čistoty na veřejných prostranstvích na území obce Pstruží 30.09.2020 29.10.2020
Usnesení č. 9 z veřejného zasedání OZ 2018-2022 21.09.2020 21.10.2020
VV - Oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení a seznámení s podklady rozhodnutí - VODOVOD Frýdlant n. O. - Nová Dědina, lokalita "Za Čeladenkou" - III. a IV etapa 16.09.2020 17.10.2020
Volby 2020 oznámení o době a místě konání 14.09.2020 15.10.2020
Oznámení o výkonu zeměměřických činností pro aktualizaci ZABAGED v roce 2020 09.09.2020 31.12.2020
Pozvání na veřejné zasedání OZ dne 16.09.2020 v 17.00 hod. 09.09.2020 19.09.2020
Neznámý vlastník - seznam nemovitých věcí podle § 65 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí 02.09.2020 04.03.2021
Mimořádné opatření 23/2020 KHS 31.08.2020 31.12.2020
Volby 2020 - Poskytnutí informace o počtu a sídle volebních okrsků 24.08.2020 08.10.2020
Oznámení o zkrácené době nočního klidu 24.08.2020 31.08.2020
Jmenování zapisovatele voleb 17.08.2020 16.10.2020