Titulek Datum zveřejnění Datum sejmutí
Schválený rozpočet obce Pstruží na rok 2022 a střednědobý výhled rozpočtu na 2023 a 2024 03.02.2022 30.06.2023
Oznámení o zveřejnění podle z č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů 03.02.2022 30.06.2023
Oznámení o vydání OOP - Národní plány povodí Labe, Odry, Dunaje 02.02.2022 03.03.2022
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dodatce na rok 2022 SSS Frýdlant nad Ostravicí 17.01.2022 31.12.2024
Pozvání na veřejné zasedání OZ Pstruží 2.2.2022 17.01.2022 03.02.2022
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu Obce Pstruží na 2023 - 2024 13.01.2022 03.02.2022
Návrh rozpočtu Obce Pstruží na rok 2022 13.01.2022 03.02.2022
Oznámení o zveřejnění podle z č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů 13.01.2022 03.02.2022
VV - Rozhodnutí (čmelák zemní) 13.01.2022 14.03.2022
Rozpočtové provizorium Obce Pstruží na rok 2022 30.12.2021 03.02.2022
Oznámení o zveřejnění podle z č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů 30.12.2021 03.02.2022
Rozpočtové opatření Obce Pstruží č. 7/2021 28.12.2021 neurčito
Rozpočtové opatření č.4 Zájmového sdužení Frýdlansko - Beskydy 23.12.2021 31.12.2022
Rozpočet na rok 2022 a výhled na 2023,2024 Zájmového sdružení Frýdlansko - Beskydy 23.12.2021 31.12.2022
Usnesení 14 z VZZ Pstruží konaného dne 15.12.2021 20.12.2021 20.01.2022