Titulek Datum zveřejnění Datum sejmutí
Rozpočtové opatření Obce Pstruží č. 7/2019 16.12.2019 08.06.2020
OZV č. 3/2019 o místním poplatku z pobytu 13.12.2019 12.01.2020
OZV č. 2/2019 o místním poplatku ze psů 13.12.2019 12.01.2020
OZV č. 1/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 13.12.2019 12.01.2020
VV - OOP - Ministerstvo zemědělství - změna a doplnění č.j. 181918/2019-MZE-16212 ze dne 3.4.2019 ve znění č. j. 41508/2019-MZE-16212 ze dne 30.8.2019 11.12.2019 06.04.2020
Schválený rozpočet na rok 2020 a dlouhodobý výhled na 2021-2022 Mikroregion Frýdlansko-Beskydy 10.12.2019 13.01.2021
Pozvání na veřejné zasedání OZ dne 11.12.2019 03.12.2019 12.12.2019
Návrh rozpočtu Obce Pstruží na rok 2020 22.11.2019 19.12.2019
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu Obce Pstruží na 2021 - 2022 22.11.2019 19.12.2019
Oznámení o zveřejňování dokumentů podle zákona č. 250/2000 Sb. 22.11.2019 19.12.2019
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu k 10/2019 Zájmového sdružení Frýdlansko-Beskydy 12.11.2019 08.01.2020
VV - Rozhodnutí - monitoring rysa ostrovida a medvěda hnědého 11.11.2019 11.12.2019
Návrh rozpočtu na rok 2020 a návrh na rozpočtový výhled 2021 a 2022 Zájmového sdružení Frýdlansko-Beskydy 30.10.2019 10.12.2019
Veřejnoprávní smlouva senior taxi 29.10.2019 30.10.2022
Rozpočtové opatření Obce Pstruží č. 6/2019 15.10.2019 08.06.2020