Titulek Datum zveřejnění Datum sejmutí
Oznámení o zkrácené době nočního klidu ze dne 28.5. na 29.5.2022 20.05.2022 30.05.2022
Oznámení o zkrácené době nočního klidu ze dne 21.5. na 22.5.2022 09.05.2022 23.05.2022
Volby do zastupitelstva obce 23.9. a 24.9.2022 09.05.2022 neurčito
Návrh závěrečné účtu 2021 Zájmového sdružení Frýdlansko-Beskydy 06.05.2022 23.06.2022
Nařízení Města Frýdlant n. O. č. 1/2022 o záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov 02.05.2022 30.06.2023
Návrh OOP, kterým se zřizuje ochranné pásmo letiště Frýdlant n. O. 02.05.2022 02.06.2022
Kalkulace cen pro vodné a stočné za rok 2021 28.04.2022 30.05.2022
Neznámý vlastník - seznam nemovitých věcí podle § 65 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí 21.04.2022 neurčito
VV - hromadný předpisný seznam - daň z nemovitých věcí na rok 2022 20.04.2022 01.06.2022
Přerušení elektrické energie 4.5.2022 od 7:30 do 15:00 hodin 14.04.2022 14.05.2022
VV - OOP - Stanovení přechodné úpravy provozu na krajských silnicích II a III. tříd v působnosti MěÚ Frýdlant n. O. 14.04.2022 16.05.2022
Přerušení elektrické energie 2.5.2022 od 7:30 do 15:00 hodin 13.04.2022 04.05.2022
Nařízení SVS č.j. SVS/2022/048155-T 12.04.2022 12.05.2022
Zahájení aktualizace BPEJ v k.ú. Pstruží 04.04.2022 04.05.2022
Rozpočtové opatření Obce Pstruží č. 1/2022 01.04.2022 30.06.2023