Titulek Datum zveřejnění Datum sejmutí
VV - Rozhodnutí (čmelák zemní) 13.01.2022 14.03.2022
Rozpočtové provizorium Obce Pstruží na rok 2022 30.12.2021 03.02.2022
Oznámení o zveřejnění podle z č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů 30.12.2021 03.02.2022
Rozpočtové opatření Obce Pstruží č. 7/2021 28.12.2021 neurčito
Rozpočtové opatření č.4 Zájmového sdužení Frýdlansko - Beskydy 23.12.2021 31.12.2022
Rozpočet na rok 2022 a výhled na 2023,2024 Zájmového sdružení Frýdlansko - Beskydy 23.12.2021 31.12.2022
Usnesení 14 z VZZ Pstruží konaného dne 15.12.2021 20.12.2021 20.01.2022
OZV č.3/2021-O místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství 15.12.2021 31.12.2021
OZV č.2/2021-Obecní systém odpadového hospodářství 15.12.2021 31.12.2021
Neznámý vlastník - seznam nemovitých věcí podle § 65 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí 02.12.2021 neurčito
VV - Oznámení zahájení správního řízení (čmelák zemní) 02.12.2021 20.12.2021
Pozvání na veřejné zasedání OZ Pstruží 15.12.2021 02.12.2021 16.12.2021
Návrh rozpočtu ZŠ a MŠ Pstruží a rotzpočtový výhled 2023-2024,2024-2025 30.11.2021 neurčito
Oznámení o ceně vodného a stočného na rok 2022 30.11.2021 neurčito
Oznámení o záměru prodeje pozemků 24.11.2021 neurčito