Titulek Datum zveřejnění Datum sejmutí
Rozpočtové opatření č.4 Zájmového sdužení Frýdlansko - Beskydy 23.12.2021 31.12.2022
Rozpočet na rok 2022 a výhled na 2023,2024 Zájmového sdružení Frýdlansko - Beskydy 23.12.2021 31.12.2022
Usnesení 14 z VZZ Pstruží konaného dne 15.12.2021 20.12.2021 20.01.2022
OZV č.3/2021-O místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství 15.12.2021 31.12.2021
OZV č.2/2021-Obecní systém odpadového hospodářství 15.12.2021 31.12.2021
Neznámý vlastník - seznam nemovitých věcí podle § 65 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí 02.12.2021 neurčito
VV - Oznámení zahájení správního řízení (čmelák zemní) 02.12.2021 20.12.2021
Pozvání na veřejné zasedání OZ Pstruží 15.12.2021 02.12.2021 16.12.2021
Návrh rozpočtu ZŠ a MŠ Pstruží a rotzpočtový výhled 2023-2024,2024-2025 30.11.2021 neurčito
Oznámení o ceně vodného a stočného na rok 2022 30.11.2021 neurčito
Oznámení o záměru prodeje pozemků 24.11.2021 neurčito
Návrh rozpočetu Zájmové sdružení Frýdlansko-Beskydy 2022 a střednědobý výhled 2023.2024e 22.11.2021 neurčito
VV - OOP - Stanovení přechodné úpravy provozu (II/483, III/48314, MK Pstruží) 26.10.2021 neurčito
Oznámení o konání opakovaného veřejného projednání návrhu Aktualizace č. 2a Zásad územního rozvoje MSK 26.10.2021 neurčito
Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů 20.10.2021 16.11.2021