Titulek Datum zveřejnění Datum sejmutí
Pozvánka k veřejnému projednání návrhu aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území 21.07.2020 20.08.2020
Mimořádné opatření KHS Moravskoslezského kraje 07.07.2020 06.08.2020
Rozpočtové opatření Obce Pstruží č. 3/2020 15.06.2020 neurčito
Oznámení záměru prodeje pozemku ve vlastnictví obce 09.06.2020 11.07.2020
Schválený závěrečný účet Obce Pstruží za rok 2019 08.06.2020 neurčito
VV - Oznámení zahájení řízení o upraveném a posouzeném "Návrhu změny č. 1 územního plánu Pstruží" - návrhu OOP a oznámení o konání veřejného projednání 08.06.2020 24.07.2020
VV - OOP - Stanovení přechodné úpravy provozu - "Chodník podél silnice II/483 po odbočku na Pstruží" 08.06.2020 08.06.2020
Usnesení č.8 z veřejného zasedání OZ 2018-2020 05.06.2020 05.07.2020
Schválený závěrečný účet Zájmového sdružení Frýdlansko-Beskydy za rok 2019 r 03.06.2020 neurčito
Rozpočtová změna Zájmového sdružení Frýdlansko -Beskydy č.1 03.06.2020 neurčito
Pozvání na veřejné zasedání OZ dne 03.06.2020 v 17.00 hod. 26.05.2020 05.06.2020
VV - Návrh OOP - ochranné pásmo radiolokátoru Stará Ves nad Ondřejnicí 25.05.2020 24.06.2020
Rozpočtové opatření Obce Pstruží č. 2/2020 04.05.2020 neurčito
Návrh Závěrečného účtu Zájmového sdružení Frýdlantsko-Beskydy 2019 28.04.2020 03.06.2020
VV - daň z nemovitých věcí na rok 2020 - hromadný předpisný seznam 24.04.2020 29.05.2020