Titulek Datum zveřejnění Datum sejmutí
Výzva k ořezům stromoví 13.10.2022 31.12.2022
Ustavující zasedání nově zvoleného zastupitelstva obce Pstruží,19.10.2022 v 16:00 hodin,sál obecního úřadu 12.10.2022 20.10.2022
V termínu 8.11 – 17.11 a 22.11.- 1.12.2022 budou probíhat montážní práce na stožárech vedení velmi vysokého napětí s označením V650 a V5619. Konkrétně se bude jednat o přeizolaci izolátorových závěsů (viz. přiložená mapa). 12.10.2022 02.12.2022
Čtvrté rozpočtové opatření Zájmového sdružení Frýdlansko-Beskydy 05.10.2022 31.01.2023
Záměr prodeje cisternového hasičského vozidla 03.10.2022 neurčito
Aktualizace č.2b Zásad územního rozvoje MSK 27.09.2022 31.10.2022
Zápis - usnesení z 51.zasedání rady 2018-2022 27.09.2022 neurčito
Výsledky voleb do zastupitelstva obce 24.09.2022 neurčito
Oznámení o ukončení aktualizace BPEJ 12.09.2022 12.10.2022
Neznámý vlastník - seznam nemovitých věcí podle § 65 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí 23.08.2022 31.12.2023
Rozpočtové opatření Obce Pstruží č. 3/2022 18.08.2022 30.06.2023
VV - Oznámení o vydání Změny č. 2 Územního plánu Pstruží formou OOP a zpracování úplného znění územního plánu Pstruží po této změně 15.08.2022 neurčito
VV - společné povolení pro stavbu "Stavební úpravy na II/483 v místě odbočky na Pstruží" 08.08.2022 08.09.2022
Oznámení o vydání Aktualizace č. 2a Zásad územního rozvoje MSK 08.08.2022 08.09.2022
Zápis - usnesení z 49.zasedání rady 2018-2022 27.07.2022 neurčito