Titulek Datum zveřejnění Datum sejmutí
Rozpočtové opatření Obce Pstruží č. 6/2021 15.10.2021 neurčito
Rozpočtové opatření Obce Pstruží č. 5/2021 11.10.2021 neurčito
VV - OOP - Stanovení místní úpravy provozu "Opálená" 08.10.2021 08.11.2021
Rozpočtové opatření č.3 -Zájmové sdružení Frýdlansko-Beskydy 04.10.2021 neurčito
Usnesení č. 13 z VZ OZ 2018 - 2022 27.09.2021 27.10.2021
VV - OOP, kterým se mění a doplňuje OOP vydáné MZe pod č.j. 17110/2020-MZE-16212 ze dne 2.4.2020, ve znění OOP č.j. 33784/2020-MZE-1612 ze dne 27.7.2020 23.09.2021 neurčito
Oznámení o době a místě konání voleb do poslanecké sněmovny parlamentu ČR 20.09.2021 11.10.2021
Oznámení o záměru prodeje pozemků 20.09.2021 15.10.2021
Pozvání na veřejné zasedání OZ dne 22.9.2021 15.09.2021 23.09.2021
Rozhodnutí - "Frýdlant n. O., ul. Hukvaldská - zkapacitnění stoky AC, včetně vybudování dešťové zdrže 13.09.2021 neurčito
Rozpočtové opatření Obce Pstruží č. 4/2021 07.09.2021 neurčito
Veřejná vyhláška - změna č.1 a úplné znění po změně č.1 23.08.2021 15.09.2021
Přerušení elektrické energie 10.9.2021 od 7:30 do 14:30 hodin 23.08.2021 neurčito
VV - Návrh stanovení místní úpravy provozu 18.08.2021 20.09.2021
Obec Kunčice pod Ondřejníkem vyhlašuje konkurzní řízení na ředitele ZŠ a MŠ Karla Svolinského 13.08.2021 neurčito