Titulek Datum zveřejnění Datum sejmutí
Nařízení Města Frýdlant n. O. č. 1/2022 o záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov 02.05.2022 30.06.2023
Návrh OOP, kterým se zřizuje ochranné pásmo letiště Frýdlant n. O. 02.05.2022 02.06.2022
Kalkulace cen pro vodné a stočné za rok 2021 28.04.2022 30.05.2022
Neznámý vlastník - seznam nemovitých věcí podle § 65 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí 21.04.2022 neurčito
VV - hromadný předpisný seznam - daň z nemovitých věcí na rok 2022 20.04.2022 01.06.2022
Přerušení elektrické energie 4.5.2022 od 7:30 do 15:00 hodin 14.04.2022 14.05.2022
VV - OOP - Stanovení přechodné úpravy provozu na krajských silnicích II a III. tříd v působnosti MěÚ Frýdlant n. O. 14.04.2022 16.05.2022
Přerušení elektrické energie 2.5.2022 od 7:30 do 15:00 hodin 13.04.2022 04.05.2022
Nařízení SVS č.j. SVS/2022/048155-T 12.04.2022 12.05.2022
Zahájení aktualizace BPEJ v k.ú. Pstruží 04.04.2022 04.05.2022
První rozpočtová změna Zájmového sdružení Frýdlansko Beskydy 04.04.2022 30.06.2023
Rozpočtové opatření Obce Pstruží č. 1/2022 01.04.2022 30.06.2023
Dodatek č. 1 k OZV č. 3/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství 01.04.2022 02.05.2022
Usnesení č. 16 z VZ OZ 2018 - 2022 01.04.2022 02.05.2022
Pozvání na veřejné zasedání OZ dne 30.3.2022 21.03.2022 31.03.2022