Titulek Datum zveřejnění Datum sejmutí
Oznámení o ukončení aktualizace BPEJ 12.09.2022 12.10.2022
Neznámý vlastník - seznam nemovitých věcí podle § 65 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí 23.08.2022 31.12.2023
Rozpočtové opatření Obce Pstruží č. 3/2022 18.08.2022 30.06.2023
VV - Oznámení o vydání Změny č. 2 Územního plánu Pstruží formou OOP a zpracování úplného znění územního plánu Pstruží po této změně 15.08.2022 neurčito
VV - společné povolení pro stavbu "Stavební úpravy na II/483 v místě odbočky na Pstruží" 08.08.2022 08.09.2022
Oznámení o vydání Aktualizace č. 2a Zásad územního rozvoje MSK 08.08.2022 08.09.2022
Zápis - usnesení z 49.zasedání rady 2018-2022 27.07.2022 neurčito
Usnesení 18 z VZZ Pstruží konaného dne 20.7.2022 26.07.2022 neurčito
VV - OOP - ochranná pásma letiště Frýdlant nad Ostravicí 22.07.2022 22.08.2022
Volby do zastupitelstva obce 23.9. a 24.9.2022 21.07.2022 neurčito
Oznámení o zkrácené době nočního klidu ze dne 23.7. na 24.7.2022 21.07.2022 25.07.2022
Pozvání na veřejné zasedání OZ dne 20.7.2022 13.07.2022 21.07.2022
Seznam volebních obvodů Volby do zastupitelstva obcí 23.a 14.září 2022 12.07.2022 neurčito
Rozpočtové opatření Obce Pstruží č. 2/2022 11.07.2022 30.06.2023
Rozpočtová změna č.3 Zájmového sdružení Frýdlansko Beskydy 11.07.2022 31.03.2023