Titulek Datum zveřejnění Datum sejmutí
Oznámení o vyložení návrhu změn map bonitovaných půdně ekologických jednotek 29.01.2021 01.03.2021
Zahájení aktualizace BPEJ 04.01.2021 03.02.2021
Smlouva o poskytnutí příspěvku senior-taxi 04.01.2021 neurčito
Oznámení o směně obecního pozemku 21.12.2020 20.01.2021
Schválený rozpočet Obce Pstruží na rok 2021 21.12.2020 neurčito
Oznámení o zveřejnění podle z. č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů 21.12.2020 neurčito
Schválený střednědobý výhled rozpočtu Obce Pstruží na 2022 - 2023 21.12.2020 neurčito
Usnesení č. 10 z veřejného zasedání OZ 2018 -2022 21.12.2020 20.01.2021
VV - OOP - Stanovení přechodné úpravy provozu (Silnice III/48416 rekonstrukce mostu 48416-2) 16.12.2020 15.01.2021
Schválený rozpočet na Zájmové sdružení Frýdlantsko-Beskydy na rok 2021 a schválený střednědobý výhled rozpočtu na rok 2022 a 2023 Zájmového sdružení Frýdlantsko-Beskydy 16.12.2020 20.01.2022
Pozvání ve veřejné zasedání OZ dne 16.12.2020 v 17 hod. 07.12.2020 21.12.2020
VV - Oznámení zahájení správního řízení ve věci povolení výjimky (vlk obecný) 07.12.2020 06.01.2021
VV - Rozhodnutí o společném povolení "Vodovod Frýdlant n. O. - Nová Dědina - lokalita "Za Čeladenkou" 07.12.2020 06.01.2021
Rozpočtové opatření Obce Pstruží č. 8/2020 07.12.2020 31.03.2021
VV - OOP - Ochranné pásmo leteckého pozemního (radiolokačního) zařízení 23.11.2020 08.12.2020