Titulek Datum zveřejnění Datum sejmutí
Rozpočtové opatření Obce Pstruží č. 8/2020 07.12.2020 31.03.2021
VV - OOP - Ochranné pásmo leteckého pozemního (radiolokačního) zařízení 23.11.2020 08.12.2020
Oznámení o zveřejnění podle z. č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů 19.11.2020 21.12.2020
Návrh rozpočtu Obce Pstruží na rok 2021 19.11.2020 21.12.2020
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu Obce Pstruží na 2022 - 2023 19.11.2020 21.12.2020
Návrh rozpočtu Zájmového sdružení Frýdlansko-Beskydy ma rok 2021 a návrh střednědobých výhledu na 2022a 2023 13.11.2020 16.12.2020
Plnění rozpočtu Zájmového sdružení Frýdlansko-Beskydy 2020 13.11.2020 16.12.2020
Veřejnoprávní smlouva SSSM Frýdlant n/O 10.11.2020 neurčito
Rozpočtové opatření Obce Pstruží č. 7/2020 15.10.2020 31.03.2021
Stanovení úředních hodin obecního úřadu od 12.10.2020 12.10.2020 25.10.2020
Rozpočtové opatření Obce Pstruží č. 6/2020 06.10.2020 31.03.2021
OZV č. 1/2020, kterou se zrušuje OZV č. 3/2009 o udržování čistoty na veřejných prostranstvích na území obce Pstruží 30.09.2020 29.10.2020
Usnesení č. 9 z veřejného zasedání OZ 2018-2022 21.09.2020 21.10.2020
VV - Oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení a seznámení s podklady rozhodnutí - VODOVOD Frýdlant n. O. - Nová Dědina, lokalita "Za Čeladenkou" - III. a IV etapa 16.09.2020 17.10.2020
Volby 2020 oznámení o době a místě konání 14.09.2020 15.10.2020