Titulek Datum zveřejnění Datum sejmutí
Rozpočtové opatření Obce Pstruží č. 4/2019 01.07.2019 08.06.2020
VV o možnosti převzít písemnost - Dias Jan, ročník 1978 27.06.2019 14.07.2019
Usnesení č. 4 z veřejného zasedání OZ 2018-2022 24.06.2019 24.07.2019
Veřejná vyhláška-Chodník podél silnice II/483 14.06.2019 30.06.2019
Zasedání obecního zastupitelstva 19.6.2019 od 17:00 hodin v sále OÚ 12.06.2019 20.06.2019
Veřejná vyhláška opatření obecné povahy.stanovení přechodné úpravy provozu 07.06.2019 31.08.2019
V o možnosti převzít písemnost - Walderová Helena 17.05.2019 16.06.2019
Volby do Evropského parlamentu 24.5-25.5.2019 13.05.2019 28.05.2019
Schválený závěrečný účet za Zájmové sdružení Frýdlansko-Beskydy za rok 2018 03.05.2019 03.06.2020
Kalkulace cen pro vodné a stočné za rok 2018 29.04.2019 29.05.2019
Neznámý vlastník - seznam nemovitých věcí podle §65 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí 24.04.2019 03.09.2019
VV - daň z nemovitých věcí na rok 2019 - hromadný předpisný seznam 18.04.2019 28.05.2019
VV - OOP - Stanovení přechodné úpravy provozu na krajskcýh silnicích II. a III. tříd v působnosti MěÚ Frýdlant n. O. 16.04.2019 16.05.2019
VV o možnosti převzít písemnost - Walderová Helena 12.04.2019 29.04.2019
Rozpočtové opatření Obce Pstruží č. 2/2019 11.04.2019 08.06.2020