Titulek Datum zveřejnění Datum sejmutí
Zásady územního rozvoje Moravskoslezského kraje - oprava zřejmých nesprávností 20.12.2018 21.01.2019
Nařízení SVS - č.j. SVS/2018/146334-T 11.12.2018 10.01.2019
Usnesení č. 2 z veřejného zasedání OZ 2018-2022 10.12.2018 09.01.2019
Rozpočtové opatření Obce Pstruží č. 7/2018 10.12.2018 15.03.2019
Usnesení č. 2 z veřejného zasedání OZ 2018-2022 10.12.2018 09.01.2019
OZV č. 1/2018 o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností 07.12.2018 07.01.2019
OZV č. 2/2018 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 07.12.2018 07.01.2019
Schválený rozpočet Obce Pstruží na 2019 07.12.2018 08.06.2020
Schválený střednědobý výhled rozpočtu Obce Pstruží 2020 - 2021 07.12.2018 08.06.2020
Oznámení o zveřejňování dokumentů podle zákona č. 250/2000 Sb. 07.12.2018 08.06.2020
Pozvání na veřejné zasedání OZ dne 5.12.2018 27.11.2018 06.12.2018
Návrh rozpočtu Zájmového sdružení Frýdlantsko-Beskydy na rok 2019,návrh Rozpočtového výhledu na roky 2019 a 2020 a Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu – FIN za 1.-10./2018. P 23.11.2018 01.01.2019
Návrh rozpočtu Obce Pstruží na rok 2019 14.11.2018 07.12.2017
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2020 - 2021 14.11.2018 07.12.2018
Oznámení o zveřejňování dokumentů podle zákona č. 250/2000 Sb. 14.11.2018 07.12.2018