Titulek Datum zveřejnění Datum sejmutí
Usnesení č. 17 z VZ OZ 2018 - 2022 24.06.2022 25.07.2022
Druhé rozpočtové opatření Zájmového sdružení Frýdlantsko-Beskydy 23.06.2022 30.06.2023
Zájmové sdružení Frýdlantsko-Beskydy Závěrečný účet 2021 23.06.2022 30.06.2023
Schválený Závěrečný účet Obce Pstruží za rok 2021 23.06.2022 30.06.2023
Pozvání na veřejné zasedání OZ dne 22.6.2022 15.06.2022 23.06.2022
Návrh Závěrečného účtu Obce Pstruží za rok 2021 01.06.2022 23.06.2022
Oznámení o zveřejnění podle z č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů 01.06.2022 23.06.2022
Oznámení o vyložení návrhu změn map BPEJ 26.05.2022 27.06.2022
Schválený závěrečný účet Zájmového sdružení Frýdlansko-Beskydy za rok 2021 25.05.2022 30.06.2023
Oznámení o zkrácené době nočního klidu ze dne 4.6. na 5.6.2022 25.05.2022 07.06.2022
Oznámení o zahájení řízení "Stavební úpravy na II/483 v místě odbočky na Pstruží 25.05.2022 20.06.2022
Oznámení o zkrácené době nočního klidu ze dne 28.5. na 29.5.2022 20.05.2022 30.05.2022
Oznámení o zkrácené době nočního klidu ze dne 21.5. na 22.5.2022 09.05.2022 23.05.2022
Volby do zastupitelstva obce 23.9. a 24.9.2022 09.05.2022 neurčito
Návrh závěrečné účtu 2021 Zájmového sdružení Frýdlansko-Beskydy 06.05.2022 23.06.2022